Blog automatisering Processen
12/09/19

Win zeeën van tijd, automatiseer het engineeringsproces

Auteur: Roel van Roy

Binnen de engineering kunnen geautomatiseerde werkprocessen ervoor zorgen dat bedrijven hetzelfde resultaat behalen in slechts 65% van de tijd die ze daar gewoonlijk voor nodig hebben. Ziet u er tegenop om te beginnen met automatisering? Dat is nergens voor nodig, want dankzij EPLAN wordt automatiseren gemakkelijk!

Is automatisering de investering waard?

Natuurlijk vraagt de overstap naar een geautomatiseerd productieproces voorbereiding, maar deze investering in ‘efficient engineering’ verdient u meer dan terug. Over het algemeen geldt dat als u 10% van uw tijd investeert in automatisatie, dit u al snel een tijdsbesparing van 35% oplevert.

Wilt u investeren in de automatisering van uw werkprocessen? Bij EPLAN helpen we u graag bij eerste stap (en alle daaropvolgende stappen) in dit proces.

Efficient engineering voor elke fase van het proces

Met haar software en tools zorgt EPLAN ervoor dat elke fase van het engineeringsproces efficiënter wordt. Voor elke stap in het proces hebben wij de juiste oplossing. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van hoe automatisering u kan helpen bij uw project:

  • Bij het begin van elk project moeten het algemene concept en de projectomvang verduidelijkt worden. Door deze fase in het engineeringsproces te automatiseren zult u merken dat een project voortaan in de helft van de tijd opgeleverd kan worden. Dankzij automatisering is de data duidelijk gestructureerd, netjes geïndexeerd en opgeslagen. Hierdoor kan de data eenvoudig opgezocht worden en opnieuw gebruikt worden.
  • Schemacreatie: door over te stappen naar geautomatiseerde schemacreatie, bespaart u veel tijd en zult u merken dat een project veel vlotter verloopt.
  • Stap over van productgeoriënteerde documentatie van een schematisch diagram naar documentatie die functioneel georiënteerd en gegenereerd kan worden. Verleg de nadruk van productie naar assemblage. Door de focus op deze manier te verleggen tijdens de documentatiefase, verkort u de totale ontwerptijd in engineering.
  • Standaardiseer de bedrijfssjablonen die u gebruikt en combineer dit idealiter met een interne bedrijfsbibliotheek. De opgeslagen gegevens kunnen dan steeds opnieuw gebruikt worden, zodat zelfs spoedklussen tijdig afgerond kunnen worden. De inspanning die vervolgens nog nodig is voor het testen, verifiëren, afronden en de daaropvolgende documentatie wordt hierdoor bovendien verwaarloosbaar.
    rojectplanning, dimensionering en het daadwerkelijke ontwerp: 30% van de totale tijd die aan een project besteed wordt gaat gewoonlijk naar deze gebieden. Door te kiezen voor automatisering kunt u de tijd die voor deze fases nodig is met zo’n 35% verminderen
    EPLAN-visualHD
Voor iedere stap in het proces kan EPLAN een oplossing voorstellen die u helpt de stap te zetten naar een slimme aanpak van uw bedrijfsproces.

Optimaliseer uw proces

Wilt u de stap zetten naar automatisering? EPLAN heeft de expertise in huis om uw totaalproces volledig te optimaliseren. Van de offertefase tot en met het onderhoud van een machine of de installatie. Ontdek hier meer over onze totaaloplossing of contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.

New call-to-action

Share this...

Opmerkingen